DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  barrel winding คือ ...
   
  barrel winding ความหมาย คือ (ไฟฟ้า) การพันคอยล์มีดข้าวต้มไดนาโมแบบขนานไปตามรูปทรงกระบอกของแกนมีดข้าวต้ม หรือตามยาวของทรงกระบอก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)