DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  belt conveyor คือ ...
   
  belt conveyor ความหมาย คือ สายพานที่ทำขึ้นเฉพาะ ใช้เคลื่อนสิ่งของจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)