DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  black smith drill คือ ...
   
  black smith drill ความหมาย คือ (โรงงาน) สว่านที่มีด้ามขนาดผ่าศูนย์กลางขนาด 1/2 นิ้ว สำหรับจับถือด้ามด้วยมือ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)