DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  blow off คือ ...
   
  blow off ความหมาย คือ การถ่ายหรือระบายน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์ออกทิ้งหรือเปิดให้ไอน้ำที่ร้อนจัดระบายออก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)