DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  bonnet scrolls คือ ...
   
  bonnet scrolls ความหมาย คือ ในอเมริกา หมายถึงส่วนโค้งหรือม้วนขดของยอด หรือส่วนบนสุดของตู้ (ที่เรียกว่าหลังตู้) มักทำไว้บนตู้หนังสือ หรือตู้แบบ highboy
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)