DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  brake shoe คือ ...
   
  brake shoe ความหมาย คือ คันขาเบรค หรือขอถ่างเบรค (ทำหน้าที่ถ่างขาทั้งสองข้างออกจับผนังขอบล้อโดยแรงสปริง และโดยอาศัยกำลังจากลูกปั๊มเบรค)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)