DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  academy คือ ...
academy [N] ความหมาย คือ โรงเรียน , สถานศึกษา, สถาบันการศึกษา, วิทยาลัย(เฉพาะด้าน) ,
academy [N] ความหมาย คือ สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม , ,
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)