DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  accommodation คือ ...
accommodation [N] ความหมาย คือ การอำนวยความสะดวก , การให้ความช่วยเหลือ (โดยจัดหาสิ่งของให้) , ease; comfort
accommodation [N] ความหมาย คือ การตกลงกัน , การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน ,
accommodation [N] ความหมาย คือ การปรับตัว , , adaptation
accommodation [N] ความหมาย คือ การปรับโฟกัสของตา , ,
accommodation [N] ความหมาย คือ เงินกู้ยืม , , lodgings
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)