DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : สภาพยืดหยุ่น
ภาษาอังกฤษ : elasticity
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

สมบัติของวัตถุที่เมื่อถูกแรงกระทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อแรงหยุดกระทำ�วัตถุจะคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมได้

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  สภาพเสมือนไร้น้ำหนัก
สมการลอการิทึม
สมดุลสถิต
สมบัติไตรวิภาค
สวิตช์อัตโนมัติ
สัดส่วน
สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์
สายไฟเบอร์ออพติก
สารประกอบไอออนิก
สินแร่
สูตรเอมพิริคัล
สไตลัส
หน่วยฐาน
หลอดละอองเรณู
หินย้อย
อวัยวะรับความรู้สึก
อัตราส่วนความเร็ว
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส
ฮอมอไซกัสยีน
เครือข่ายแบบดาว
เชื้อเพลิง
เซลล์อิเล็กโทรไลต์
เนื้อเยื่อ
เมทริกซ์เอกลักษณ์
เลนส์นูน
เส้นโค้งของความถี่
เอมีน
แบคทีเรียที่สร้างอาหารได้เอง
แรงภายนอก
แอโรซอล