DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : เมลานิน
ภาษาอังกฤษ : melanin
หมวดวิชา : ชีววิทยา, เคมี
ความหมาย :

รงควัตถุสีน้ำตาลแก่หรือดำ ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นสีอยู่ในเนื้อเยื่อของสัตว์ เช่น ผิวหนัง เส้นผม เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)