DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : สัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ : symbol
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

เครื่องหมายหรือตัวอักษรที่ตกลงกันตั้งขึ้นแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง� เช่น แทนชื่อธาตุ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)