DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  weir , duckbill คือ ...
   
  weir , duckbill ความหมาย คือ ฝายสันยาวรูปปากเป็ด : ฝายสันยาวชนิดหนึ่งซึ่งสร้างให้มีลักษณะคล้ายปากเป็ด เมื่อมองจากด้านบน เพื่อให้สันฝายมีความยาวมากพอที่จะทำให้น้ำไหลข้ามฝายในปริมาณมาก ซึ่งจะสามารถควบคุมระดับน้ำด้านเหนือน้ำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)