DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  young river คือ ...
   
  young river ความหมาย คือ แม่น้ำที่เกิดขึ้นใหม่ ร่องน้ำมักมีหน้าตัดเป็นรูปตัว V ลึกหรือตื้นขึ้นอยู่กับความแข็งของหินที่รองรับ มักมีน้ำตกเป็นตอน ๆ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)