DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมทูต ศัพท์การทูต : ความหมายของคำว่า   disarmament คือ หมายถึง ...
   
  disarmament ความหมาย คือ การปลดอาวุธ หมายถึง การดำเนินการไม่ให้มีอาวุธในครอบครอง
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)