DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  tendril ของ ...
   
  tendril ความหมาย คือ เลื้อยพันโดยอาศัยมือเกาะ ซึ่งอาจจะเป็นใบหรือลำต้นที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นเส้น เพื่อใช้ยึดหรือเกี่ยวกันกับสิ่งอื่น เช่น มือเกาะของพวงชมพู หรือตำลึง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)