DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  double-density disk is ...
   
  double-density disk ความหมาย คือ แผ่นดิสก์ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้เป็น 2 เท่าของแผ่นดิสก์ตามปกติ เพราะสามารถเก็บได้หนาแน่นกว่า คือมีจำนวน bit ต่อนิ้ว สูงกว่าเป็น 2 เท่าตัว แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ของ IBM เดิมเก็บข้อมูลได้ 180 KB (กิดลไบต์) double-density disk จะเก็บข้อมูลได้ 360 KB
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)