DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  monochrome display is ...
   
  monochrome display ความหมาย คือ วีดีโออะแดพเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่ให้สีเพียงสีเดียว สีที่ออกมาขึ้นอยู่กับฟอสเฟอร์ที่เคลือบอยู่ มักจะเป็นสีเขียวหรือเหลืองอำพัน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)