DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  rag is ...
   
  rag ความหมาย คือ ไม่สม่ำเสมอ เป็นภาษาในการจัดรูปหน้าเอกสาร หมายความว่า การจัดรูปหน้าเอกสารให้เสมอกันทางด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งจะไม่เสมอกัน เช่น rag left หมายถึง จัดบรรทัดของเอกสารในหน้านั้นให้เสมอกันทางขวามือ ส่วนทางซ้ายมือก็จะมีลักษณะไม่สม่ำเสมอ ภาษาไทยเรียกว่า "เสมอหลัง" ถ้าหน้าเอกสารใดต้องการจัดให้ตัวอักษรในทุกบรรทัดเสมอกันทางด้านซ้ายมือ ก็เรียกว่า "เสมอหน้า" ส่วนทางด้านขวามือก็จะไม่สม่ำเสมอกันทุกบรรทัดเรียกว่า rag right และในการจัดเอกสารให้เสมอกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวามือ เรียกว่า justified เสมอกันทั้งหน้าและหลัง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)