DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  real-time animation is ...
   
  real-time animation ความหมาย คือ การแสดงภาพเคลื่อนไหวของคอมพิวเตอร์ ซึ่งภาพที่แสดงจะเคลื่อนไหวไปบนจอภาพด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงลักษณะของวัตถุนั้น เลียนแบบของจริงที่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)