DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  robot is ...
   
  robot ความหมาย คือ หุ่นยนต์ หมายถึงเครื่องจักรซึ่งสามารถรับรู้และตอบสนอง ต่อข้อมูลที่นำเข้ามา หุ่นยนต์สามารถแปลความหมายของข้อมูลนั้นแล้วทำการตอบสนองหรือมีปฏิกริยาต่อข้อมูลนั้นโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ ดูราวกับว่าหุ่นยนต์นั้นมีความฉลาด หรือมีสมองสำหรับคิดแก้ปัญหาได้เอง โดยที่คนไม่ต้องเข้าไปสั่งการ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)