DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  scan is ...
   
  scan ความหมาย คือ สแกน ได้แก่ การกวาดของลำแสงอิเล็กตรอนจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของจอภาพ เพื่อก่อให้เกิดการเรืองแสงของสารฟอสเฟอร์ที่เคลือบอยู่บนผิวภายในของจอภาพ ซึ่งทำให้เกิดเป็นภาพกราฟฟิกหรือตัวอักษรปรากฏขึ้นบนจอภาพ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)