DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Sans Serif is ...
   
  Sans Serif ความหมาย คือ แปลตามคำว่า "ไม่มีปลายหาง" เป็นลักษณะของตัวอักษรในภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งที่เมื่อเวลาเขียนหรือพิมพ์ให้มีปลายหาง หรือไม่มีปลายหาง ถ้าเขียนมีปลายหาง อาจทำให้แลดูสวยงามหรือ อ่านง่ายขึ้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)