DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  row is ...
   
  row ความหมาย คือ แถวหรือบรรทัด มักใช้ในโปรแกรม spreadsheet ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ใส่เข้าไปในลักษณะเป็นบรรทัด หรือเป็นแถวในทางแนวนอน ; จุดของ pixel ที่เรียงกันอยู่ในแนวนอน เป็นต้น ดูเพิ่มเติม column
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)