DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Exposure คือ ...
   
  Exposure ความหมาย คือ การเผย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; การเปิดรับแสง, ค่าปริมาณแสง, จำนวนภาพ [วิชาถ่ายภาพ]: เอกซ์โพเซอรื, การเปิดรับแสง, การเปิดรับรังสี [อิเล็กทรอนิกส์]
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)