DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  acetate film คือ ...
   
  acetate film ความหมาย คือ ฟิลม์ถ่ายภาพยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำยาทาฟิลม์กับ cellulose acetate ซึ่งทำให้ฟิลม์มีคุณสมบัติไม่ติดไฟได้ง่าย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)