DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  adjustable spring cap คือ ...
   
  adjustable spring cap ความหมาย คือ ฝาครอบสปริงปรับแต่งของแหนบรองน้ำหนักรถ แบบขดลวดปริง ขดอยู่ในท่อกระบอก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)