DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  aeration(1) คือ ...
   
  aeration(1) ความหมาย คือ การเติมอากาศ: 1. การทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างอากาศกับของเหลว (น้ำ) โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้ ก. การฉีดหรือพ่นน้ำขึ้นสู่อากาศ ข. การทำให้เกิดฟองอากาศผ่านเข้าไปในน้ำ ค. การกวนน้ำเพื่อให้น้ำดูดซึมอากาศได้มากขึ้น 2. การเติมอากาศเข้าไปในช่องว่างใต้ผิวน้ำด้านล่างในขณะเมื่อน้ำไหลผ่านสันฝาย เพื่อปรับสภาพความกดอากาศต่ำที่กระทำต่อผิวอาคาร 3. วิธีการลดผลกระทบเนื่องจากการกะเทาะของผิวอาคาร โดยการเติมอากาศเข้าไปใน ส่วนที่จะทำให้เกิดการเสียหายนั้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)