DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  antigue vert คือ ...
   
  antigue vert ความหมาย คือ การทำให้ดูเป็นของเก่าโบราณด้วยการใช้วรบรอนซ์ ซ้อมเขียวผสมสีทองทาวัสดุนั้น ๆ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)