DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  armature varnish คือ ...
   
  armature varnish ความหมาย คือ (ไฟฟ้า) สิ่งเคลือบลวดคอยล์ของมัดข้าวต้ม ซึ่งเป็นฉนวนและป้องกันความชื้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)