DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  automatic-fire-door คือ ...
   
  automatic-fire-door ความหมาย คือ ประตูป้องกันไฟอัตโนมัติ ใช้ปิดห้องที่มีบันไดหนีไฟในอาคารหลาย ๆ ชั้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)