DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  bag table คือ ...
   
  bag table ความหมาย คือ โต๊ะเล็ก ๆ ใช้กันในศตวรรษที่ 18 มีลักษณะเหมือนโต๊ะลิ้นชักแต่แขวนถุงผ้าติดถ้อยไว้กับโต๊ะ ใช้เก็บของ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)