DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  ball cock คือ ...
   
  ball cock ความหมาย คือ (การประปา) ก๊อกปิดหรือเปิดได้ด้วยระดับของผิวน้ำในถังดันขึ้นหรือลดลง เพราะตัวก๊อกเป็นวัตถุลอยน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)