DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  balloon frame คือ ...
   
  balloon frame ความหมาย คือ โครงสร้างไม้แบบหนึ่ง ซึ่งใช้เคร่าผนังโครงยาวติดต่อถึงหลังคา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)