DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  basket weave คือ ...
   
  basket weave ความหมาย คือ แบบการเรียงอิฐปูพื้นถนน หรือทางเท้า เรียงสลับคล้ายลสยสานของตะกร้า
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)