DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  beaver cloth คือ ...
   
  beaver cloth ความหมาย คือ (ผ้า) ผ้าขนสัตว์อย่างเนื้อหนามีน้ำหนักมาก ใช้ตัดเป็นเสื้อคลุมชั้นนอก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)