DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  benzine คือ ...
   
  benzine ความหมาย คือ น้ำมีนที่เบากว่า petroleum ได้จากการกลั่นเป็นขั้น ๆ ของน้ำมีน pelroleum ใช้เป็นตัวละลาย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)