DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  bichlomate of potassium คือ ...
   
  bichlomate of potassium ความหมาย คือ (เคมี) K2Cr2O7 เป็นเกล็ดสีส้ม ใช้ในการถ่ายพิมพ์สีเขียว, เป็นตัวเติมอ๊อกซิเจนในเคมีวิเคราะห์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)