DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  blind tooling คือ ...
   
  blind tooling ความหมาย คือ (การเย็บปกหนังสือ) รอยตัวพิมพ์บนหน้าปกที่ไม่ได้ให้สีหรือเดินลายทองใด ๆ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)