DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  bolster คือ ...
   
  bolster ความหมาย คือ เครื่องรองหรือหมุน, หมุน, เสริม, ทำให้สูงขึ้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)