DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  brake master cylinder คือ ...
   
  brake master cylinder ความหมาย คือ แม่ปั๊มเบรค (ศูนย์กลางการจ่ายกำลังไปยังลูกป๊มเบรคในจานเบรคทั้งสี่ล้ออยู่ติดกับกระเปาะน้ำมันเบรค)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)