DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  build, built คือ ...
   
  build, built ความหมาย คือ โครง, สร้าง, ก่อน, ก่อ, รูปร่าง, สร้างตึก, ปลูกบ้าน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)