DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cam shaft bearing คือ ...
   
  cam shaft bearing ความหมาย คือ แบริ่งหรือลูกปืนเพลาลูกเบี้ยว หรือฐานรองรับการเสียดสีระหว่างเพลากับการหมุนของลูกเบี้ยวเครื่องยนต์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)