DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  capacitive reactance คือ ...
   
  capacitive reactance ความหมาย คือ (ไฟฟ้า) เครื่องวัดความเสียดทานหรือความฝืดของกระแสสไฟตรงที่ผ่านหม้อพักกระแสไฟฟ้า
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)