DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cellulose acetate คือ ...
   
  cellulose acetate ความหมาย คือ (เคมี, พล๊าซทิค) วัตถุเหนียวและแข็งทนไฟ เป็นลักษณะเด่นของวัตถุชนิดนี้ ใช้ทำเครื่องอุปกรณ์การไฟฟ้า, ปากกาหมึกซึม, วงพวงมาลัยรถ ฯลฯ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)