DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cetane rating คือ ...
   
  cetane rating ความหมาย คือ ระดับคุณภาพของการจุดเผาเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งระดับกำหนดไว้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตรา 30 ถึง 50 เป็นเชื้อเพลิงดีเซ็ลขั้นต่ำ ถ้าเป็นคุณภาพชั้นดีแล้วจะต้องอยู่ในอัตรา 50 - 80
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)