DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  charging คือ ...
   
  charging ความหมาย คือ (ไฟฟ้า) การอัดกระแสไฟฟ้าประจุเข้าแบตเตอรี่หรือหม้อสะสมกระแสไฟฟ้า
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)