DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  combustion chamber คือ ...
   
  combustion chamber ความหมาย คือ ห้องเผาไหม้ หรือห้องจุดระเบิดเชื้อเพลิงในกระบอกสูบเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน (หรือที่เรียกว่าลิ้นคาย)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)