DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  conducting power คือ ...
   
  conducting power ความหมาย คือ หลังแห่งการเหนี่ยวนำทางสื่อของกระแสไฟฟ้า หรือจำพวกวัตถุที่เป็นสื่อความร้อนโดยการถูกเผา เช่น โลหะเผาไฟ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)