DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  control system คือ ...
   
  control system ความหมาย คือ ระบบควบคุม ( รถยนต์ ) ซึ่งประกอบด้วยกลไกพวงมาลัย, คันห้ามล้อ, คันเกียร์, แป้นเหยียบด้วยเท้า, รวมทั้งระบบต่างๆ เกี่ยวกับเบรค
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)