DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  correct level คือ ...
   
  correct level ความหมาย คือ เหล็กวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันหล่อลื่น, ระดับที่ถูกต้อง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)